Agentums rekryteringsprocess

Steg 1. Behovsanalys och kravprofilsframtagning

Tillsammans med Uppdragsgivaren formulerar Agentum en noggrann uppdragsbeskrivning med en kravprofil. Kravprofilen skall på ett tydligt sätt förmedla till våra agenter vilken typ av kompetens som söks och hur rollen ser ut. Därför är det viktigt att vi får tillgång till relevanta personer i företaget för att kommunikationen till agenterna ska bli träffsäker och skarp.

Steg 2. Sökfas

I denna fas konsulterar vi våra agenter. Kravprofilen skickas till våra agenter som rekommenderar lämpliga kandidater från sina nätverk. Med Agentum får du tillgång till personer som du annars inte når. De är våra agenter – idag cirka 1800 personer inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning – och de vet vilka framtidens chefer och nyckelpersoner är. Om kunden så önskar, kan vi även marknadsföra rollen mot vårt systerbolag Novas talangnätverk med cirka 7000 medlemmar.

Steg 3. Kandidatkontakt och intervjuer

Vi bearbetar de rekommenderade kandidaterna. Vi selekterar och utvärderar samtliga kandidater genom att kartlägga deras nuläge samt intresse för vår uppdragsgivare och vilja att ta ett nytt steg i karriären. Kandidater som efter detta fortfarande är intressanta för uppdraget samt har matchande CV kallas till djupintervju. Vi presenterar sedan minst tre kandidater till tjänsten som Uppdragsgivare får träffa. Vi ombesörjer bokning av intervjutid mellan Uppdragsgivare och kandidaterna, samt tar referenser på slutkandidat. Eventuella tester utifrån kundens önskemål kan i detta skede genomföras. Intervjutiden med Uppdragsgivare äger rum inom två veckor efter kandidatpresentationen.

Steg 4. Avslut och anställning

En av de föreslagna slutkandidaterna anställs av Uppdragsgivaren. Agentum gör sedan en uppföljning av rekryteringen inom tre månader och efter ett år, både med kandidaten och Uppdragsgivaren.

Så här ser vår tidplan ut

Kravprofilen godkänns av uppdragsgivaren och skickas ut till agenterna via mejl.

Rekommendationer till kandidater kommer in och bearbetas.

En påminnelse går ut till agenterna.

Rekommendationer till kandidater kommer in och bearbetas.

Agentum djupintervjuar.

Agentum presenterar slutkandidater för uppdragsgivaren.

Uppdragsgivaren intervjuar.

Kontraktsskrivning med slutkandidat.